П Р О Е К Т

 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ   ПРОГРАМИ

 

Комунального підприємства  Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

 

на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗМІСТ

 

Інформаційна  картка  ліцензіата  до  інвестиційної  програми

(Додаток 3).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

 

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

 

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

 

(Додаток 6).

 

Узагальнена характеристика обєктів теплопостачання КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

 

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Мета розробки інвестиційної програми.

 

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

 

 1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

 1.4. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

 

 1.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Розділ 2. Обгрунтування інвестиційних витрат.

2.1. Мета  та завдання програми.

 

2.2. Опис інвестиційної програми………….………..…..……......

 

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та показників ефективності  заходів інвестиційної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка ліцензіата до     інвестиційної програми

 на 2020 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

Комунальне підприємство

Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

Рік заснування

1978

Форма власності

Комунальна

Місце знаходження

вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700

Код за ЄДРПОУ

35824365

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Тодорович Людмила Михайлівна, директор

Тел., факс, е-mail

тел./факс (04141) 5-60-73, teplonv@ukr.net

Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках  та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та є  безстроковою______________________  (№,  дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснює  державне  регулювання у  сфері комунальних  послуг

Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та є  безстроковою________________________  (№,  дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснює  державне  регулювання у  сфері комунальних  послуг

Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами,  серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р., строк дії з  23.08.2013 р. по 22.08.2018 р. та є  безстроковою_______________________  (№,  дата видачі, строк дії)

Національна комісія, що здійснює  державне  регулювання у  сфері комунальних  послуг

Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р., строк дії  з 31.05.2012 р. по 30.05.2017 р. продовжує діяти та є  безстроковою_____ №,  дата видачі, строк дії)     

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у  сфері енергетики (НКРЕ)

Ліцензія на Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків ( відповідальності)належать до об»єктів з середніми та значними наслідками  №49-Л, видана 25 жовтня 2017 реєстраційний  запис 2013043935  безстрокова

 (№,  дата видачі, строк дії)          

Державна архітектурно-будівельна  інспекція України

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

25809,000

Балансова вартість активів, тис. грн

24314,400

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

1869,000

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

-

 

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми

        - Модернізація мережевого насоса  в котельні по вул. Соборності,68 з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-.

              -Заміна газових лічильників в котельнях по ввул..Шевченка,1, І.Франка,30,Дружби,50 .

          -Улаштування  автоматизованих систем  контролю вибухонебезпечних речовин  в 11-ти котельнях .

          - Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією –  1061  п.м в однотрубному обчисленні.

           -Закупівля  у  пересувної компресорної установки ПКСД-5,25

Строк реалізації інвестиційної програми

3 16.04.2020   по 14.10.2021

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

1.Виготовлення проектно-кошторисної документації;

2.Закупівля  обладнання та матеріалів;

З. Виконання робіт по монтажу обладнання  та  прокладанню тепломереж

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

2719,000

власні кошти

1869,000

позичкові кошти

-

залучені кошти

-

бюджетні кошти

850,000

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

82,2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

3,6

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

-

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

10,6

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

3,6

Інші заходи

0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

712489 грн..

Внутрішня норма дохідності

Продовження https://teplo-nv.04141.com.ua/page/investitsijna-programa-2020-r

12 %