Силка до закону :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

 Визнає нечинним —https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-15

 Вводить в дію -https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-18

 Змінює документ- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18 ; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14