Загальна інформація про підприємство

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград - Волинськтеплокомуненерго". Скорочене найменування підприємства – КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

Комунальне підприємствоНовоград-Волинськоїміської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" – створене набазіцілісного майнового комплексу теплового господарстваміста згіднорішення 17 сесії Новоград-Волинської міської ради 5 скликання від 19.06.2008 року №330 «Проствореннякомунальногопідприємства «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»тареорганізаціюОПТМ«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»шляхомприєднаннядоКП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго".Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Новоград-Волинського орендного підприємства теплових мереж «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Новограда - Волинського. Основним продуктом (товаром) підприємства є теплова енергія. Ринок цієї продукції є стабільним на протязі багатьох років. Вироблене тепло повністю реалізується місцевим споживачам, а саме, на потреби житлового сектору, підприємств та організацій державної та інших форм власності. Тривалість опалювального сезону близько 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.

Комунальне підприємство діє на підставі Статуту,затвердженого зборами колективу та зареєстрованого Виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради. Підприємство є юридичною особою, має самостійнийбаланс.

Юридична адреса: 11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.Івана Франка,15-а.

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій

(ЄДРПОУ) – 35824365.

Форма власності – комунальна.

Організаційно – правова форма за КОПФГ є 150 «комунальне підприємство».

Міська громада здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо через керівника підприємства, який підзвітний міській раді.

Метою створення підприємства є:

-задоволення нагальних потреб жителів територіальної громади у невідкладних послугах з централізованого опалення ;

-отримання прибутку.

Основними напрямами діяльності підприємстває:

üвиробництво теплової енергії;

üтранспортування теплової енергії;

üпостачання теплової енергії та гарячої води всім категоріям споживачів;

üтехнічне забезпечення перспективного розвитку теплопостачання в зоні діяльності Підприємства;

üексплуатація, технічне обслуговування, ремонт, реконструкція, будівництво об’єктів теплопостачання, пусконалагоджувальні роботи, метрологічне забезпечення, ремонт і повірка вимірювальних приладів і засобів автоматики;

üдіяльність із забезпечення фізичного комфорту(послуги окремої дільниці "Лазня" по миттю соціально незахищених верств населення;

üремонт і технічне обслуговування електричного й оптичного устаткування ( послуга по обслуговуванню будинкових лічильників теплової енергії в житлових будинках, які не є власністю ліцензіата;

üгосподарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури;

üмонтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування .

üнадання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна( послуга з розміщення обладнання базових станцій стільникового зв'зку);

üдіяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на відключення та приєднання до централізованих систем теплопостачання, розроблення проектної документації на встановлення приладів обліку теплової енергії);

üоптова торгівля відходами та брухтом ( реалізація металобрухту;

üтранспортні послуги;

üІнші види роздрібної торгівлі поза магазинами ( реалізація матеріально-технічних цінностей);

üпроведення налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні;

üпроведення вимірювань показників заземлюючих пристроїв, ізоляції електрообладнання та електропроводок, петлі «фаза-нуль», ланцюга між заземлювачами і заземлюючими пристроями, освітлення приміщень, викидів організованих стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, налагоджувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні, концентрації метану в колодязах, шахтах відповідно до заявленої галузі атестації;

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»має ліцензії на наступні види діяльності:

·виробництво, транспортування, постачання теплової енергії;

·монтаж та ремонт технологічного обладнання, має відповідні дозволи на виконання спеціалізованих робіт та повністю укомплектоване оперативно – технічним персоналом та фахівцями для проведення вищезазначених робіт. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів та ліцензій, передбачених законодавством України, здійснюютьсяпідприємством після їх одержання.